ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกา: ลูกศรอันทรงพลังในธนูของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกา: ลูกศรอันทรงพลังในธนูของมหาวิทยาลัย

เพื่อทำความเข้าใจว่าปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ ให้พิจารณาบทบาทที่มหาวิทยาลัยควรมีต่อสังคมต่างๆ มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามควรเป็นสถานที่ซึ่งความรู้ถูกบรรจุอยู่ภายใน มีการซักถาม และพิจารณา ความรู้ดังกล่าวควรตอบสนองต่อบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเฉพาะของมหาวิทยาลัย การแสวงหาความรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นในการแสวงหาการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรหากมีวัตถุประสงค์

เพียงเพื่อผลิตความรู้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและผู้คน

แต่บางทีอาจเป็นความแตกแยกระหว่างสิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม นั่นเริ่มอธิบายว่าทำไมความรู้ในแอฟริกาจึงถูกใส่ผิดที่ เรื่องนี้เกิดขึ้นในหลายรัฐอาหรับและมุสลิม ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ ความรู้ที่ผลิตขึ้นในมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความกังวลของสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหรือวัฒนธรรม

ความรู้ของชาวแอฟริกันไม่สามารถพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการได้ ต้องระลึกไว้เสมอว่าเหตุใดความรู้ดังกล่าวจึงควรส่งผลต่อสังคมอย่างไรและอย่างไร นี่คือเหตุผลที่ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับมหาวิทยาลัยยุคหลังอาณานิคมของทวีป ในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อเป็นผู้ผลิตความรู้ที่มีความกังวลต่อสาธารณชน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยในแอฟริกา พลเมืองของทวีปนี้จะต้องเริ่มต้นเข้าสู่วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่เน้นความร่วมมือของมนุษย์ การเปิดกว้างในการถกเถียงและอภิปราย และความรับผิดชอบต่อกัน

ระบอบเผด็จการทางการเมืองของทวีปหลายแห่งสามารถหลีกเลี่ยงได้หากประชาชนได้รับการสนับสนุนให้ตั้งคำถามและไม่เห็นด้วย

ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาเป็นวิธีการถามคำถามเกี่ยวกับการศึกษาในแอฟริกา ช่วยให้นักศึกษาด้านการศึกษาสามารถค้นหาความหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเลือก ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาเสนอวาทกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามากมายของทวีป ซึ่งรวมถึงความอดอยาก ความหิวโหย ความยากจน การทารุณกรรม ความรุนแรง และการกีดกันผู้อื่น ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สำคัญและพบได้บ่อย

ที่สุดของแอฟริกาเสนอวิธีที่มีประโยชน์ในการอธิบายวิธีการที่ฉัน

กำลังอธิบาย: ความแพร่หลายของระบอบเผด็จการทหาร นักศึกษาปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาจะถามว่าการปกครองของทหารส่งผลต่อการศึกษาอย่างไร ในทางกลับกัน การศึกษาจะจัดการกับข้อจำกัดของความท้าทายทางทหารได้อย่างไร

เมื่อกองทัพเข้ามาดูแล สถาบันการเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ จะถูกคาดหวังให้เข้าร่วม การบีบบังคับและการควบคุมเป็นลำดับของวัน ไม่มีที่ว่างสำหรับความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ถ้าอย่างนั้น มหาวิทยาลัยในแอฟริกาควรตอบสนองต่อสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารอย่างไร? เมื่อนักเรียนได้รับการสอนให้ไตร่ตรอง – พูดคุยกับผู้อื่นและฟังพวกเขา – พวกเขาจะเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังของปรัชญาการศึกษาของแอฟริกา นักเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับผู้อื่นและความแตกต่างของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยอีกด้วย

แต่การนำปรัชญาการศึกษาของแอฟริกามาใช้ไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาของทวีปเท่านั้น แทนที่นักเรียนจะจินตนาการต่อไปว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่างไรโดยถือว่าการศึกษาเป็นสื่อเดียวที่เป็นไปได้ จากนั้น พวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าทั้งปัญหาและวิธีแก้นั้นมีความหมายอย่างไรต่อการศึกษา

เช่นเดียวกับที่อื่น ๆ ความคิดในการทำหรือฝึกฝนปรัชญาการศึกษาของแอฟริกานั้นเชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงการแบ่งแยกขั้วหลอกระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ บางคนอาจอ้างว่าปรัชญาแอฟริกันเป็นเพียงการแสดงทฤษฎีเท่านั้น พวกเขาผิด แท้จริงแล้วมันถูกฝังด้วยพลังงานและขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนา

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ เราไม่สามารถหักล้างความคิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ทฤษฎีที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาควรส่งผลต่อการปฏิบัติทางการศึกษาในเชิงบวก ทฤษฎีการศึกษาเชิงบวกประกอบด้วยอะไรบ้าง? ในความคิดของฉัน คำตอบอยู่ที่การปฏิบัติที่เป็นรูปเป็นร่างผ่านการคิดอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วม และเสรีภาพที่มองเห็นได้ผ่านการไตร่ตรอง ในลักษณะนี้ทฤษฎีและการปฏิบัติจะเกี่ยวพันกัน

ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกายังช่วยให้ผู้สอบถามทราบว่าแนวปฏิบัติด้านการศึกษา เช่น การสอน การเรียนรู้ การจัดการ และการปกครองมหาวิทยาลัยในทวีปนี้สามารถทำให้รู้สึกเหมือนจริงได้อย่างไร

น่าเศร้าที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในปัจจุบันในแอฟริกาไม่ค่อยสอนปรัชญาการศึกษาใดๆ ปรัชญาการศึกษาถูกมองอย่างผิดๆ ว่าเป็นการฝึกจิตเชิงนามธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาในชีวิตจริง สถาบันการศึกษาระดับสูงของแอฟริกาควรพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้

มหาวิทยาลัยใด ๆ ที่ต้องการเลื่อนสถานะเป็นผู้ผลิตความรู้ควรตอบสนองต่อการเรียกร้องความรู้ ที่นี่เองที่ความคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของแอฟริกามีความสำคัญมาก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นอิสระและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

จัดการกับความอยุติธรรม

คุณลักษณะสำคัญอื่น ๆ ของปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาคือมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกันของทวีปอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับคำแนะนำจากข้อกังวลด้านความยุติธรรมทางการศึกษา – การสนับสนุนเพื่อเสรีภาพ เอกราช การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และการตอบสนองต่อผู้อื่น – เป็นสิ่งที่ยึดถือปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาอย่างจริงจัง

ความกังวลของแอฟริกาที่จะก้าวไปไกลกว่าการถูกกดขี่ข่มเหงไปสู่การกดขี่และการกีดกันจะได้รับแรงผลักดันมากขึ้นหากคนในแอฟริกาสามารถสร้างการวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อกังวลที่ถูกต้องซึ่งเผชิญหน้ากับมนุษยชาติในทวีปนี้ หากปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ปรัชญาการศึกษาของแอฟริกาจะได้รับพลังที่สำคัญในการแสวงหาความยุติธรรมทางการศึกษา

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย